0S3d5zLbo07wzSes8mCOCYtdrGvF6lw61q5ubEAM
Bookmark
{{ date }}
{{ time }}
Sudah SHOLAT kah Anda?

Sholawat Adzimiyyah Lengkap Arab Arti dan Kautamannya

Syekh Yusuf Bin Ismail an-Nabhaniy berkata; Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu telah menerima shalawat ini dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan talqin secara langsung tanpa perantara sebanyak satu kali dan beliau juga ditalqin secara langsung oleh Sayyidina Khidir ‘Alaihis Salaam satu kali.


Ahli hadist dua kota suci Makkah dan Madinah, Allah Yarhamuh as-Sayyid Muhammad Bin Alawiy Bin Abbas al-Malikiy menyebutkan; Siapa yang membaca shalawat Azhimiyah 70 kali sebelum terbit fajar, maka ia akan melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.


Para ulama ahli asrar menyatakan: Siapa saja yang membaca shalawst Azhimiyah 92 kali, maka shalawat itu tak ubahnya bagaikan pedang yang tajam sehingga dengan cepat mengabulkan segala hajatnya secepat pedang tajam memutuskan leher binatang sembelihan.


Sholawat Adzimiyyah Lengkap Arab Arti dan Kautamannya


Lafadz Sholawat Adzimiyyah

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﻭَﺟْﻪِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻣَﻸَ ﺃَﺭْﻛَﺎﻥَ ﻋَﺮْﺵِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﻭَﻗَﺎﻣَﺖْ ﺑِﻪِ ﻋَﻮَﺍﻟِﻢُ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻮْﻻَﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺫِﻱ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻝِ ﻧَﺒِﻲِّ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﺑِﻘَﺪْﺭِ ﺫَﺍﺕِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﻟَﻤْﺤَﺔٍ ﻭَﻧَﻔَﺲٍ ﻋَﺪَﺩ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻢِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﺻَﻼَﺓً ﺩَﺍﺋِﻤَﺔً ﺑِﺪَﻭَﺍﻡِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﺗَﻌْﻈِﻴﻤﺎً ﻟِﺤَﻘِّﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻻَﻧَﺎ ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺨُﻠُﻖِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﻭَﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻣِﺜْﻞَ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﺍﺟْﻤَﻊْ ﺑَﻴْﻨِﻲ ﻭَﺑَﻴْﻨَﻪُ ﻛَﻤَﺎ ﺟَﻤَﻌْﺖَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺮُّﻭﺡِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻔْﺲِ ﻇَﺎﻫِﺮﺍً ﻭَﺑَﺎﻃِﻨﺎً ﻳَﻘَﻈَﺔً ﻭَﻣَﻨَﺎﻣﺎً ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻪُ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﺭُﻭﺣﺎً ﻟِﺬَﺍﺗِﻲ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﻩِ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻵﺧِﺮَﺓِ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢُ .


Artinya : Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu dengan perantaraan Nur ‘Wajah’ Allah yang Agung, yang memenuhi tiang-tiang penyanggah ‘arasy Allah Yang Maha Agung; yang dengan (perantaraan Nur Allah tersebut) terciptalah seluruh alam semesta Allah Yang Maha Agung. Kiranya Engkau melimpahkan rahmat ta’zhim kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang memiliki kedudukan yang agung, dan juga kepada keluarga Nabi Allah yang besar, berkat kedudukan Keagungan Dzat Allah Yang Maha Agung. Shalawat yang terus menerus berkat Keabadian Alah Yang Maha Agung, sebagai Pengagungan terhadap Hak-hak-Mu, wahai Tuhan kami. Wahai Muhammad! Wahai Pemilik budi pekerti yang agung! Dan limpahkan salam sejahtera kepada beliau dan keluarganya seperti itu. Kumpulkanlah antara aku dan beliau, sebagaimana Engkau kumpulkan antara ruh dan jiwa, zhahir dan bathin, bangun dan tidur. Serta jadikanlah beliau, wahai Tuhanku, sebagai ruh bagi jasadku dari seluruh segi di dunia sebelum akhirat, Wahai Yang Maha Agung.”


Diriwayatkan bahwa salah seorang pengikut Thariqah Idrisiyah meninggal di kota Makkah dan dikuburkan di pekuburan Ma’lah. Saat jenazahnya diturunkan, ternyata orang yang memasukkan janazahnya ke lubang lahad adalah seorang ahli kasyaf (telah terbuka hijabnya) tiba-tiba ia melihat ada malaikat yang datang membawa ranjang dan lampu-lampu dari surga lalu membentangkan lubang kuburannya sehingga menjadi luas sejauh mata memandang. Si ahli kasyaf sangat takjub dengan kemuliaan yang diberikan kepada mayyit, lalu ia berkata dalam hatinya: “Aduhai seandainya nanti aku meninggal aku berharap Allah Taala memberikan juga kepadaku kemuliaan seperti ini. Tiba-tiba malaikat berkata: Diantara kalian akan mendapat kemuliaan ini dengan barokah shalawat Azhimiyah yang kalian baca.”


Imam as-Sayyid Ahmad bin Idris al-Hasaniy radhiyallahu anhu dilahirkan di Maisur yaitu sebuah perkampungan di dalam daerah ‘Arayish, terletak di kota Fez (Morocco) pada bulan Rajab tahun 1163 H bertepatan tahun 1749 M. Namun ada riwayat pula yang menyebut bahawa beliau dilahirkan pada tahun 1172H/ 1757 M).


Nama lengkap beliau adalah al-Imam al-Arif Billah as-Sayyid Ahmad ibn Idris ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ibrahim ibn Umar ibn Ahmad ibn ‘Abdul Jabbar ibn Muhammad ibn Yamluh ibn Masyish ibn Abu Bakar ibn ‘Ali ibn Hurmah ibn ‘Isa ibn Salam ibn Marwan ibn Haidarah ibn Muhammad ibn Idris al-Asghar ibn Idris al-Akbar ibn ‘Abdullih al-Kamil ibn al-Hassan al-Mustanna ibn Sayyidina Hassan al-Sibt ibn Saiyyidina ‘Ali dan Saiyyidatina Fatimah al-Zahra’ binti Rasulillah Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.


Imam Ahmad Bin Idris merupakan seorang wali yang telah mencapai maqam Qutub yaitu martabat yang tinggi dalam maqam wilayah (kewalian) dan juga dikatakan meraih maqam Sultan Salatin al-Awliya (raja para wali). Selain itu beliau juga terkenal sebagai seorang ulama pembaharu (mujadid). Beliau telah banyak menggembara dan berdakwah di jalan Allah serta menyebarkan ajaran Tariqahnya ke berbagai tempat hingga ke Makkah, Madinah, Mesir, Sudan, Yaman dan lain-lain.


Beliau wafat pada malam Sabtu di antara waktu Maghrib dan Isya’ pada tanggal 21 Rajab. Murid beliau Sayyid as-Shalih Ahmad Ustman al-‘Uqailiy ditunjuk untuk memandikan dan jenazah beliau telah dishalatkan oleh al-‘Allamah al-Wali Sayyid Yahya bin Muhsin al-Ni’ami al-Hasaniy. Beliau dikebumikan pada tanggal 21 Rajab 1837 M / 1253 H) di Sabya. Kota Sabya yang pada masa itu menjadi bagian negri Yaman, namun sekarang sudah masuk dalam wilayah Saudi Arabia.


Adapun sanad muttashil (bersambung) kepada Imam Ahmad Bin Idris al-Hasaniy radhiyallahu anhu sebagai berikut:


الحبيب سالم بن عبد الله الشاطرى عن الحبيب علوى بن عبد الله بن شهاب عن الحبيب على بن محمد الحبشى عن الحبيب ابى بكر بن عبد الله العطاس عن السيد احمد بن ادريس


و الحبيب سالم بن عبد الله الشاطرى (١) عن الحبيب عبد القادر بن احمد السقاف عن الحبيب ابى بكر بن احمد بن حسين الحبشى (٢) عن الحبيب حسن بن سالم بن احمد بن حسن العطاس عن السيد محمد بن على بن محمد بن احمد بن ادريس عن والده السيد على عن والده السيد محمد عن والده السيد احمد بن ادريس عن الشيخ عبد الوهاب التازى عن الشيخ عبد العزيز الدباغ عن سيدنا الخضر عليه السلام عن النبى صلى الله عليه واله وسلم.

——————————————–

(١) فى “نفحات المسك العاطرى”

(٢) فى “الدليل المشير الى فلك اسانيد الاتصال بالحبيب البشير”

Terima kasih telah membaca artikel kami yang berjudul: Sholawat Adzimiyyah Lengkap Arab Arti dan Kautamannya, jangan lupa + IKUTI website kami dan silahkan bagikan artikel ini jika menurut Anda bermanfaat. Simak artikel kami lainnya di Google News.

Posting Komentar

Posting Komentar

Cara Berkomentar bagi yang tidak memiliki blog:
1. Klik select profile --> pilih "Name/URL".
2. Isi nama Anda dan isi dengan alamat facebook Anda.
3. Klik "Lanjutkan".
4. Ketik komentar Anda.
5. Klik "Publish".
6. Centang "CAPTCHA" yang menyatakan bahwa Anda bukan robot.
7. Klik "Publish".