Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bacaan Aqoid 50 Bahasa Jawa Setelah Selesai Sholat Tarowih

Daftar Isi Artikel [Tutup]

  Bacaan Aqoid 50 Bahasa Jawa Setelah Selesai Sholat Tarowih

  SYAHADAH

  اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

  Anekseni ingsun ing dalem ati ingsun kelawan i'tiqod ingkang kukuh. Setuhune kelakuan iku ora ana dzat kang sinembah, kelawan sabenere anging Allah Ta'ala dewe, kang wajib wujude, kang muhal ngadame, kang kagungan sekeh sifat sampurna ora ana wekasane. Lan kang moho suci adoh saking sekehe sifat kekurangan. Ora bopo, ora biyung, ora bojo, ora anak, ora arah, ora nggon, ora zaman, ora makan, ora gedhe, ora cilik, ora nyerupani ing sekeh ingkang anyar.

  Utawi Allah Ta'ala iku ingkang wenang dadeake ngalam kabeh, bumi langit sak isine. Kang gawe pati urip, kang paring sandang pangan ing sekeh kawulane, kang ngganjar anekso ing sekeh kawulane.

  لَااِلٰهَ اِلَّا الله 3× الله
   nyuwun pitulung
  وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً الرَّسُوْلُ اللهِ
  Lan nekseni ingsun ingdalem ati ingsun kelawan i'tiqod ingkang kukuh. Setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku, dadi utusane Allah, den kautus maring sekehe makhluk, jin, manungsa, malaikat, lan liyane. Kang kagungan sifat Sidiq, Amanah, Tabligh, Fatonah.

  Utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku, putrane Raden Abdullah, wayahe Raden Abdul Mutholib, buyute Raden Hasyim, canggahe Raden Abdul Manaf. Kang den putraaken ana ing Mekah, den kautus ana ing Mekah, nuli ngalih daleme maring Madinah, seda ing Madinah, sinare aken ing Madinah, bangsane Bangsa Ngarob, Bangsa Quraiz, Bangsa Hasyim.

  اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدْ (2×) وَعَلىٰ اٰلِهٖ (2×) وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ
  يَارَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَادَ بَلَادًا آمِنًا (2×)
   وَارْزُقْ اَهْلَهٗ (2×) رِزْقًا وَاسِعًا طَيِّبَةً وَسَلَّمَ

  WUJUD

  Wujud pesti ono, Allah muhal yen ora onoho, Qidam dingin Allah, Allah muhal yen kedinginan Ngadam. Baqo' langgeng Allah, Allah muhal yen kenoho rusak. Mukholafatuhu Lil Hawadisi bedo Allah kelawan ingkang anyar, Allah muhal yen podoho. Qiyamuhu Binafsihi jumeneng Allah kelawan dewe, muhal jumeneng Allah, Allah muhal kelawan liane. Wahdaaniyah kang sawiji, Allah muhal loro tetelu. Qodrat kang kuwoso, Allah muhal yen apeso. Irodat kang karekso, Allah muhal yen ora kerso. Ngilmu kang ngudaneni, Allah muhal yen bodoho. Hayat ingkang urip, Allah muhal yen matiha. Sama' kang miharso, Allah muhal yen tuliya. Basor kang ningali, Allah muhal yen wutoho. Kalam kang ngendika, Allah muhal yen bisuho. Qodiron kang kuwoso, Allah muhal ingkang apes. Muridan kang kereso, Allah muhal ingkang ora kerso. Ngaliman kang ngudaneni, Allah muhal ingkang bodo. Hayyan ingkang urip, Allah muhal ingkang tuli. Basiron kang ningali, Allah muhal ingkang wuto. Mutakalliman kang ngendika, Allah muhal ingkang bisu.

  Lan wajib ngaweruhono wong ngaqil baligh sedoyo, ing sifat wajib Allah iku kaleh doso, lan sifat ingkang muhal Allah kaleh doso. Lan sifat ingkang wenang Allah iku sewiji.

  Utawi sifat rongpuluh iku manjing dadi papat: Ingkang dingin manjing sifat Nafsiyyah, kapindone manjing sifat Salbiyah, kapeng telune manjing sifat Ma'ani, kaping pate manjing sufat Maknawiyyah.

  Utawi sifat papat iku manjing dadi loro: Ingkang dingin manjing sifat Istighna', kapindone manjing sifat Iftikor.

  Utawi sifat loro iku manjing dadi siji. Iyo ono ing isim Edzat. Tegese Isim Edzat iyo iku Lafadz Allah Nafsiyah sewiji. Wujut - Salbiyyah iku lelimo: Qidam - Baqo' - Mukholafatuhu Lil Hawadisi - Qiyamuhu Binafsihi - Wahdaniyyah.

  Utawi dundumane Ma'ani iku pepitu: Qodrat - Irodat - Ngilmu - Hayat iyo Sama' - Basor - Kalam.

  Utawi dundumane Maknawiy iku pepitu: Qodiron - Muridan - Ngaliman - Hayyan - Samingan - Basiron - Mutakaliman.

  Utawi sifat rong puluh ingkang manjing Istighna' iyo iku sifat sewelas: Iyo Wujud - Qidam - Baqo' - Mukholafatuhu Lil Hawadisi - Qiyamuhu Binafsihi - iyo Sama' - Basor - Kalam - Samingan - Basiron - Mutakaliman.

  Utawi sifat rong puluh ingkang manjing Iftiqor: Iyo iku sifat sesongo: Qodrat - Irodat - Ngilmu - Hayat - Waqodiron - Wamuridan - Wangaliman - Hayyan - Wahdaniyyah.

  Utawi Jaize Allah Ta'ala iku sewiji. Tegese Jaiz iku wenang Allah gawe mumkin, utawi wenang Allah tinggal gawe mumkin, tegese mumkin iku bumi langit sak isine.

  Lan wajib ngaweruhono wong ngaqil baligh sedoyo, ing wajibe poro Rosul iku papat: Ingkang dingin sifat Sidiq, kapindone sifat Amanah, kapeng telune sifat Tabligh, kaping pate sifat Fatonah. Tegese Sidiq iku benere wartane Rusul. Tegese Amanah iku kapercoyo maring Allah. Tegese Tabligh iku neka aken perintahe Allah, perintah ingkang wajib, ingkang sunah, ingkang wenang, ingkang ehak, ingkang bathal, ingkang halal, ingkang harom, kelawan sepadane kabeh iku wenang. Tegese Fatonah iku limpat ngakale Rusul.

  Lan wajib ngaweruhono wong ngaqil baligh sedoyo, ing muhale poro Rosul iku papat: Ingkang dingin iku Qidhib, kapindone iku Khiyanat, kaping telune iku Kitman, kaping pate iku Baladah. Tegese Qidhib iku muhale gorohe Rusul, tegese Khiyanat iku muhale ciderone Rusul, tegese Kitman iku muhale ngumpete Rusul, tegese Baladah iku muhale bodhone Rusul.

  Lan wajib ngaweruhono wong ngaqil baligh sedoyo, ing wenange poro Rusul iku siji: Katekanan Ngalal Basyariyyah. Koyo loro, ngelu, mules, dhahar, nginum, sare, wathi, keromo. Kelawan sepadane kabeh iku wenang.


  اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدْ (2×) وَعَلىٰ اٰلِهٖ (2×) وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ
  يَارَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَادَ بَلَادًا آمِنًا (2×)
   وَارْزُقْ اَهْلَهٗ (2×) رِزْقًا وَاسِعًا طَيِّبَةً وَسَلَّمَ


  elzeno
  elzeno Pengalaman adalah Guru Terbaik. Oleh sebab itu, kita pasti bisa kalau kita terbiasa. Bukan karena kita luar biasa. Setinggi apa belajar kita, tidahlah menjadi jaminan kepuasan jiwa, akan tetapi yang paling utama adalah seberapa besar kita memberi manfaat kepada sesama.

  Posting Komentar untuk "Bacaan Aqoid 50 Bahasa Jawa Setelah Selesai Sholat Tarowih"

  Formulir Kontak

  Nama Email * Pesan *