Ikuti Program Tadarus di Group WhatsApp Penjaga Tradisi Sunnah, dengan periode setiap 15 hari sekali. BERGABUNG

Pengertian dan Definisi Dua Kalimah Syahadah

Pengertian dan Definisi Dua Kalimah Syahadah

Pengertian dan Definisi Dua Kalimah Syahadah


Pengertian Syahadah

Syahadat berasal dari kata bahasa Arab yaitu syahida (شهد) yang artinya "ia telah menyaksikan". Kalimat itu dalam syariat Islam adalah sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Tuhan (Allah SWT) dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya.
Setiap orang yang mengucapkan syahadah dengan kesukaan dan kerelaan hatinya untuk menganut Islam menurut hukum Islam adalah dianggap seorang Islam atau Muslim yang mempunyai hak dan kewajiban menurut syariat Islam, dan wajib dikenakan atasnya segala undang-undang dan peraturan-peraturan Islam.


Definisi Syahadah

Seperti yang sering kita dengar dengan kata "Dua Kalimah Syahadah". Ya dua kalimah syahadah tersebut adalah Syahadah Tauhid dan Syahadah Rosul.

1.        Syahadah Tauhid, artinya meyakini ke-Esa-an Alloh SWT.
Berikut lafadz Syahadah Tauhid:
اَشْهَدُ اَلاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ
Artinya: Saya meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Alloh.

2.        Syahadah Rosul, artinya meyakini serta mengakui ke-Rosul-an Nabi Muhammad SAW.
Berikut lafadz Syahadah Rosul:
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً الرَّسُوْلُ اللهِ
Artinya: Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Alloh.

Bagi orang yang akan menganut atau masuk Agama Islam (Muallaf), dua kalimah syahadah ini harus diucapkan secara berturut-turut dan tidak boleh terpisah, serta harus faham maknanya:
اَشْهَدُ اَلاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً الرَّسُوْلُ اللهِ

Terkecuali bagi orang yang tidak dapat mengucapkan dengan fasih (cadel) atau bahkan tidak mempu mengucapkan dengan lisan (bisu) atau ada suatu udzur lainnya, maka cukup dengan hati serta keyakinan.

Adapun arti Islam ialah tunduk menyerahkan diri kepada Alloh dengan ikhlas.

Iman dan Islam satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan sukar pula untuk dibedakan, karena seseorang tidak akan dapat dikatakan Mu'min jika ia tidak menyerahkan diri dan menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh Rosululloh SAW. Begitu pula ia tidak akan menyerahkan diri serta menjunjung tinggi jika ia tidak beriman.

Agar lebih jelas tentang arti Iman dan Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Mengikrarkan dengan lidah tentang adanya Alloh SWT dan hatinya membenarkan apa yang diikrarkan oleh lidah kemudian anggota badannya melaksanakan perintah-perintah Alloh dan menjauhi larangan-larangannya.

Wallohu A'lam.

Posting Komentar