Indonesia Website Awards
Ikutilah Program Tadarus di Group WhatsApp Penjaga Tradisi Sunnah, dengan periode setiap 15 hari sekali. BERGABUNG

Daftar Isi Artikel :

Lafadz Niat Taqlid Sebelum Membayar Zakat Fitrah

Pengertian Taqlid

Taklid atau Taqlid (Arab: تقليد) adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya.


Syarat Diperbolehkannya Bertaqlid

Yang dibolehkan bertaklid adalah orang awam (orang biasa) yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syari'at. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan mengamalkannya. Adapun orang yang mengerti dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syari'at, maka harus berijtihad sendiri. Tetapi bila waktunya sudah sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakan yang lain (dalam persoalan ibadah) maka menurut suatu pendapat boleh mengikuti pendapat orang lain.


Taklid yang diharamkan

Taklid yang diharamkan adalah:

  1. Taklid kepada orang lain tanpa mempedulikan Al-Qur'an dan hadits
  2. Taklid kepada orang yang tidak diketahui keahliannya untuk diikuti


Sumber Referensi Hukum

  • "Usul Fiqh", oleh A. Hanafie, M.A., Cetakan ketiga 1962, halaman 157-159


Lafadz Niat Taqlid Sebelum Membayar Zakat Fitrah


Niat Taqlid Sebelum Membayar Zakat Fitrah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel:

  1. Zakat Fitrah Bertaqlid dengan Madzhab Hanafi
  2. Ukuran Zakat Fitrah dengan Makanan Pokok (Seberapa Besar Jika Diuangkan)
  3. Bagaimana Jika Menunaikan Zakat Fitrah Menggunakan Uang
  4. Perbedaaan Pendapat Ulama tentang Hukum Zakat Fitrah dengan Uang
  5. Mengurai Kontroversi Zakat dengan Uang

Dan dari penjelasan arti Taqlid di atas maka secara singkat Niat Taqlid adalah sebagai berikut :


Lafadz Niat Taqlid

"Sengaja aku mengikuti Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al Baghdadi dalam urusan zakat yang mengharuskan membayar zakat fitrah kepada salah satu mustahiq dalam delapan golongan."

*) Kurang lebihnya demikian sebagai contoh, boleh menggunakan kalimat lain yang sekiranya lebih sesuai.


Boleh dibaca sendiri atau dipandu oleh seorang atau Panitia Amil Zakat.

Kemudian dilanjutkan dengan Niat Zakat Fitrah oleh Amil Zakat dan ditirukan oleh orang yang mengeluarkan Zakat Fitrah.

Terakhir, Ditutup dengan Doa Menerima Zakat Fitrah oleh Amil Zakat dan diaminkan oleh orang yang mengeluarkan Zakat Fitrah


Demikian semoga bermanfaat. Dan Wallohu A'lam.

Baca juga :

Posting Komentar